Bws Barbara Gwynedd  - Barbara Bus Gwynedd

Ynglyn 'r Gronfa Bws Barbara
 
Sefydlwyd y Gronfa ar gyfer pobl sy'n gaeth i'w cartrefi neu'n ei gweld yn anodd defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus a cherbyd teuluol tra'u bod yn ddibynnol ar gadair olwyn.  Gall teulu, ffrindiau neu ofalwyr fenthyca a gyrru ein cerbydau ond gwneud trefniadau ymlaen llaw.
 
Mae'r elusen yn berchen ar nifer o gerbydau sydd wedi eu haddasu'n arbennig i gludo un person mewn cadair olwyn a nifer o ffrindiau /cynorthwywyr.  Mae offer arbennig er sicrhau diogelwch cadeiriau olwyn ym mhob cerbyd.
 
I ddarllen mwy am Gangen Cymru yng Ngwynedd cliciwch yma
 
Rydym, hefyd, angen mwy o wirfoddolwyr fel  gyrwyr i'r elusen ac os hoffech ddod i wybod mwy am hyn yna gallwch wneud galwad ffn 07484 223 696 neu gysylltu trwy e bost  info@barbarabusgwynedd.com
About the Barbara Bus Fund
 
The Fund was set up to help people who cannot get out or use public transport or an ordinary car because their disability confines them to a wheelchair. Family, friends and carers may borrow and drive our vehicles by prior arrangement.
 
The charity has a selection of specially converted vehicles that can accommodate one passenger in his/her wheelchair in comfort and safety, along with several able bodied companions. All the vehicles are equipped with appropriate wheelchair restraints.
 
To read more about the Welsh branch in Gwynedd please click here
 
We also need volunteer drivers so if you would like to find out more about driving for Barbara Bus in Gwynedd please call 07484 223 696 or email info@barbarabusgwynedd.com
Barbara Bus Gwynedd